Usługi Dezynfekcji Dezynsekcji i Deratyzacji

Kontakt 24/7

Co to jest HACCP ?, Odszczurzanie, Dezynsekcja, Ddd, Kontrola szkodników 514 664 826

Strona Główna » Aktualności i Najnowsze Oferty » Co to jest HACCP ?

Co to jest HACCP ?

Co to jest HACCP ?, Bezpieczna deratyzacja, Gazowanie, Gliwice, Śląsk

HACCP - Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (ang. Hazard Analisis and Critical Control Point)


 

Co to jest HACCP ?
HACCP - Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (ang. Hazard Analisis and Critical Control Point) jest to system organizacji działań we wszystkich sektorach branży spożywczej, System HACCP stanowi również kluczowy składnik wielu standardów certyfikacji zgodności i jest uznawany jako główny czynnik regulacji międzynarodowego handlu produktami spożywczymi. HACCP służy do aktywnego zarządzania kwestiami związanymi z bezpieczeństwem żywności, poprzez identyfikację występujących zagrożeń (chemicznych, biologicznych i fizycznych) i oraz określeniu metod ich uniknięcia.
 
Kogo to dotyczy?
Wraz z wejściem do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004r. przestrzeganie założeń standardów GMP/GHP oraz systemu HACCP dotyczy wszystkich firm działających w sektorach branży spożywczej - między innymi zajmujących się produkcją, dystrybucją, magazynowaniem, transportem i dostarczaniem żywności - które chcą zaprezentować zgodność stosowanych procedur z krajowymi lub międzynarodowymi wymaganiami oraz przepisami w zakresie bezpieczeństwa żywności.
 
Proponujemy Państwu opracowanie pełnej dokumentacji zabezpieczenia zakładu przed gryzoniami i owadami oferując bardzo korzystne warunki realizacji.
 
Przygotujemy dokumentację zgodnie z wymogami prawa polskiego jak i europejskiego dla każdego typu działalności w branży spożywczej - m. in. sklepów, zakładów gastronomicznych, restauracji, barów, żywienia zbiorowego (zamknięte, otwarte) oraz przedsiębiorstw związanych z obrotem i produkcją żywności. System HACCP jest projektowany pod indywidualne wymogi klienta oraz specyfikę działania jego przedsiębiorstwa.
 
Przykładowy Program Zabezpieczenia obiektu przed szkodnikami:
Stacja deratyzacyjna
Stacja deratyzacyjna
Dokumentacja:
opracowanie programu zabezpieczeń obiektu przed szkodnikami;
atesty, zezwolenia oraz karty charakterystyki substancji niebezpiecznych stosowanych środków do prac dezynsekcji i deratyzacji;
certyfikaty firmy DDD ukończonych szkoleń HACCP, GMP, GHP;
opracowanie planu obiektu z rozmieszczeniem urządzeń monitorujących;
CD-ROM z ilustracjami szkodników występujących w przemyśle spożywczym;
przeszkolenie pracowników zakładu na temat przeprowadzania bieżącego monitoringu występowania szkodników (wydanie odpowiedniego zaświadczenia stwierdzającego znajomość zagadnienia).
Montaż stacji deratyzacyjnych
Na terenie Państwa firmy zostaną z zewnątrz zamontowane karmniki deratyzacyjne umożliwiające bieżące kontrolowanie zagrożenia występującego ze strony gryzoni. Jeśli nie jest możliwy montaż stacji deratyzacyjnych (np. restauracja, hotel znajdują się przy ulicy) wtedy jako substytut zamontujemy tzw. chwytacze gryzoni wewnątrz pomieszczeń.
 
Detektory owadów Detektor owadów
Detektor owadów
Wewnątrz pomieszczeń zamontowane zostaną urządzenia pozwalające kontrolować zagrożenie występujące ze strony szkodników sanitarnych (karaluchy, prusaki, mrówki itp.).
 
Monitoring
Monitoring dostarcza nam wielu cennych informacji o bytowaniu gryzoni oraz o infestacji szkodników sanitarnych w Państwa firmie.
 
W skład bieżącego monitoringu wchodzą m.in.:
wymiana środka w stacjach deratyzacyjnych oraz ich czyszczenie;
wymiana pułapek lepowych w detektorach owadów oraz ich czyszczenie;
wymiana środka wabiącego w chwytaczach gryzoni;
prowadzenie pełnej dokumentacji w skład której wchodzą (protokoły wykonanych zabiegów, wypełnianie kart przeglądu urządzeń monitorujących, aktualne atesty stosowanych środków).
Profesjonalnie wdrożony i utrzymany system ochrony przed szkodnikami gwarantuje pełną skuteczność działań oraz unikniecie błędów i problemów w kontakcie z organami kontrolującymi.
 
GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna)
działania, które muszą być podjęte, i warunki, które muszą być spełniane, aby produkcja żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością odbywały się w sposób zapewniający właściwą jakość zdrowotną żywności, zgodnie z przeznaczeniem
zbiór zasad dotyczących podstawowej działalności zakładu, których utrzymanie jest konieczne do uzyskania wyrobu o odpowiedniej jakości zdrowotnej
GHP (Dobra Praktyka Higieniczna)
działania, które muszą być podjęte, i warunki higieniczne, które muszą być spełniane i kontrolowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności
system zapewniający utrzymanie higieny zakładu
System GHP wymaga:
instrukcji utrzymania higieny pomieszczeń, maszyn, personelu, badań lekarskich, planów, szkoleń
wykonywania wszystkich czynności w produkcji żywności w warunkach zapewniających jej właściwą jakość zdrowotną
dokumentacji działań i ciągłych szkoleń personelu z zakresu higieny
Systemy GMP/GHP są punktem wyjścia do wdrażania innych systemów zapewnienia jakości, nie tylko HACCP.
 
Akty prawne związane z GMPGHP, HACCP
 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2006 w sprawie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie metod pobierania próbek określonych środków spożywczych do celów urzędowej kontroli zanieczyszczeń oraz przygotowania próbek i wytycznych dla metod analitycznych stosowanych do oznaczania zawartości tych zanieczyszczeń.
Rozporządzenie (WE) nr. 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych
Rozporządzenie Komisji (WE) nr. 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych (tekst mający znaczenie dla EOG)
Rozporządzenie (WE) nr. 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG
Rozporządzenie (WE) nr. 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997r. dotyczące nowej żywności i nowych składników żywności
Rozporządzenie (WE) nr. 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności
Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 września 2006r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metod pobierania próbek określonych środków spożywczych do celów urzędowej kontroli poziomów zanieczyszczeń oraz przygotowania próbek i wytycznych dla metod analitycznych stosowanych do oznaczania zawartości tych zanieczyszczeń21, poz.179, 2003).
 » Oddziały EKO-RATu w Polsce


» Aktualności i Ostatnie Oferty

Koronawirus

Większość wirusów nie jest odpornych na mycie rąk, substancje dezynfekcyjne, jak również na na ozon. Koronawirusy nie są wyjątkiem.Trudno dokładnie określić, jak długo bakteria czy wirus może przeżyć poza organizmem człowieka, np.…

Koronawirus

Jak pozbyć się os

Osy w ogrodzie - gniazdo os. Jak pozbyć się os z ogrodu Osy w ogrodzie mogą być bardzo uciążliwe, a usuwanie gniazda os niebezpieczne. Podpowiadamy, jak pozbyć się os z ogrodu bezpiecznie i skutecznie. Zwalczanie os jest zabiegiem dość…

Jak pozbyć się os

Cena Cennik

Indywidualna wycena usług Indywidualne podejście do każdego klienta  Zniżki dla stałych klientów  promocje sezonowe 

Cena Cennik


» Pogotowie Deratyzacyjne


Imię / Nazwa Firmy / Instytucja *

Adres E-mail *

Numer Telefonu *

Krótki Opis Problemu

 


 • Dezynfekcja

  DezynfekcjaLikwidacja zapachów, Bezpieczna deratyzacja, Deratyzacja, Gliwice, Śląsk

  Dezynfekcja (odkażanie), niszczenie drobnoustrojów chorobotwórczych i ich form przetrwalnikowych…

  DezynfekcjaZabezpieczenie przed ptakami, Deratyzacja, Dezynsekcja, Gliwice, Śląsk
 • Deratyzacja

  DeratyzacjaLikwidacja zapachów, Fumigacja, Deratyzacja, Gliwice, Śląsk

  Deratyzacja, odszczurzanie – zwalczanie za pomocą środków chemicznych, fizycznych lub…

  DeratyzacjaGazowanie, Likwidacja zapachów, HACCP, Gliwice, Śląsk
 • Oznonowanie

  OznonowanieDezynfekcja, Gazowanie, Zabezpieczenie przed ptakami, Gliwice, Śląsk

  ozonowanie, koronawirus, dezynfekcja

  OznonowanieFumigacja, Deratyzacja, Odszczurzanie, Gliwice, Śląsk
 • Dezynsekcja

  DezynsekcjaDdd, Bezpieczna deratyzacja, HACCP, Gliwice, Śląsk

  Dezynsekcja polega na tępieniu szkodliwych owadów (zwłaszcza pasożytniczych jak muchy, komary,…

  DezynsekcjaBezpieczna deratyzacja, Gazowanie, Fumigacja, Gliwice, Śląsk
 • Odkażanie po zmarłym

  Odkażanie po zmarłymLikwidacja zapachów, Kontrola szkodników, Deratyzacja, Gliwice, Śląsk

  Dezynfekcja pomieszczeń w których znaleziono zwłoki po czasie w stanie rozkładu oraz doszło do…

  Odkażanie po zmarłymDeratyzacja, Likwidacja zapachów, Dezynfekcja, Gliwice, Śląsk
 • Zabezpieczenie przed ptakami

  Zabezpieczenie przed ptakamiKontrola szkodników, Zabezpieczenie przed ptakami, Monitoring ddd, Gliwice, Śląsk

  Ochrona budynków przed ptakami i skutkami ich obecności

  Zabezpieczenie przed ptakamiFumigacja, Monitoring ddd, Gazowanie, Gliwice, Śląsk
 • Monitoring DDD GHP/GMP HACCP

  Monitoring DDD GHP/GMP HACCPDezynsekcja, Ddd, Bezpieczna deratyzacja, Gliwice, Śląsk

  Monitoring – jest to regularne wykonywanie zaplanowanej sekwencji obserwacji i pomiarów…

  Monitoring DDD GHP/GMP HACCPLikwidacja zapachów, Dezynfekcja, Deratyzacja, Gliwice, Śląsk
 • Fumigacja (gazowanie)

  Fumigacja (gazowanie)Ddd, HACCP, Zabezpieczenie przed ptakami, Gliwice, Śląsk

  zwalczanie szkodników (np. owadów i gryzoni) za pomocą substancji chemicznych w formie dymu,…

  Fumigacja (gazowanie)Fumigacja, Ddd, HACCP, Gliwice, Śląsk
 • USUWANIE OS, ZWALCZANIE SZERSZENI

  USUWANIE OS, ZWALCZANIE SZERSZENIDezynsekcja, Odszczurzanie, Monitoring ddd, Gliwice, Śląsk

  Usuwanie os, usuwanie szerszeni, zwalczanie os oraz szerszeni

  USUWANIE OS, ZWALCZANIE SZERSZENIHACCP, Dezynsekcja, Monitoring ddd, Gliwice, Śląsk
 • Odkomarzanie

  OdkomarzanieDdd, Dezynsekcja, Dezynfekcja, Gliwice, Śląsk

  Odkomarzanie, likiwdacja komarów, usuwanie komarów, tępienie komarów, zwalaczanie komarów

  OdkomarzanieFumigacja, Dezynfekcja, Deratyzacja, Gliwice, Śląsk

Higiena i Zdrowie

Fiałek: takie są przyczyny niedoszacowania…

- Statystyki Ministerstwa Zdrowia dotyczące liczby osób zakażonych koronawirusem, a także tych raportowanych, jako ofiary zakażenia, są niedoszacowane - uważa Bartosz Fiałek, rezydent…

Nie ma naukowych dowodów na zakażanie…

Kobiety w ciąży - czemu trudno się dziwić - są zaniepokojone ryzykiem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, a także wpływem infekcji na dziecko. Czy te obawy są uzasadnione? Na to pytanie odpowiada…

MZ: zakupy tylko w jednorazowych rękawiczkach!…

Sklepy będą miały obowiązek zapewnienia jednorazowych rękawiczek - poinformował we wtorek (31 marca) rząd wprowadzając kolejne kroki w walce z koronawirusem. Jest też zalecenie, by "również…